blogger web statistics
kršitve kazenskega zakona Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Zahteva za varstvo zakonitosti

2 komentarja

Zoper pravnomočno sodno odločbo in zoper sodni postopek, ki je tekel pred tako pravnomočno odločbo, se sme po pravnomočno končanem kazenskem postopku vložiti zahteva za varstvo zakoni­tosti v naslednjih primerih:

  1. zaradi kršitve kazenskega zakona;
  2. zaradi bistvene kršitve določb kazenskega postopka iz prvega odstavka 371. člena tega zakona;
  3. zaradi drugih kršitev določb kazenskega postopka, če so te kršitve vplivale na zakonitost sodne odločbe.

Zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in tudi ne zoper odločbo vrhovnega sodišča, s katero je bilo odločeno o zahtevi za varstvo zakonitosti. Ne glede na določbo sme državni tožilec Republike Slovenije vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti zaradi vsake kršitve zakona.

Ne glede na prejšnjo določbo se sme med kazenskim postopkom, ki ni pravnomočno končan, vložiti zahteva za varstvo zakonitosti samo zoper pravnomočno odločbo o odreditvi pripora, zoper prav­nomočno odločbo o podaljšanju pripora pa le v primeru podaljšanja s sklepom senata vrhovnega sodišča (drugi odstavek 205. člena ZKP) in v primeru podaljšanja po vložitvi obtožnice (drugi odstavek 272. člena).

Zahtevo za varstvo zakonitosti smejo vložiti državni tožilec PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Ostalo Tags : ,