blogger web statistics
korespondenca Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Ustavna obtožba

(0) Komentarjev

Če Predsednik Republike pri opravljanju svoje funkcije krši Ustavo ali huje krši zakon oziroma če predsednik Vlade ali minister pri opravljanju svoje funkcije krši ustavo ali zakon, ga Državni zbor lahko obtoži pred Ustavnim sodiščem (109. in 119. člen Ustave).

Državni zbor odloča o obtožbi z večino glasov vseh poslancev. Sklep o obtožbi pošlje predsednik Državnega zbora Ustavnemu sodišču (63. člen ZUstS). V času od razpisa volitev za Predsednika Republike pa do razglasitve volilnih rezultatov za Predsednik Republike ni dopustno vložiti sklepa o obtožbi zoper Predsednika Republike (tretji odstavek 63.člena ZUstS).

Pobudnik je Državni zbor, ki je sklep sprejel s potrebno večino. Državni zbor da posebno pooblastilo za zastopanje v postopku pred Ustavnim sodiščem.

Sklep o obtožbi, ki ga sprejme Državni zbor je potrebno posredo-vati Ustavnemu sodišču. Postopek v Državnem zboru ureja Poslovnik Državnega zbora. Uvedbo postopka o obtožbi proti Predsedniku Republike predlaga najmanj 3o poslancev, glede pred­sednika vlade in ministrov pa deset poslancev. Državni zbor odloča s sklepom, ki mora vsebovati opis očitane kršitve ustave ali hujše kršitve zakona in predlog dokazov o kršitvi ustave ali hujši kršitvi zakona. Sklep o obtožbi vsebuje tudi podatke o izidu glasovanja. Sklep se dostavi prizadetemu, ki lahko nanj odgovori. PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Ostalo Tags : , , , ,