Izpodbijanje pogodbe

Tudi za izpodbojne pogodbe je značilno, da imajo neko pomanjkljivost, ki pa jo je možno sanirati. Izpodbijanje je odvisno od volje pogodbenih strank. Da bi bila konvalidacija uspešna, morajo biti izpolnjeni določeni pogoji: pobuda izhaja od osebe, ki naj ga sankcija izpodbojnosti zavaruje, oseba ima legitimacijo za izpodbijanje, vzrok, zaradi katerega je pogodba izpodbojna, mora …