blogger web statistics
izvršilni postopek Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi

(0) Komentarjev

Sklep o izvršbi, s katerim je predlogu za izvršbo ugodeno, lahko dolžnik izpodbija z ugovorom, razen če izpodbija samo odločitev o stroških (53. člen ZIZ). Ugovor mora biti obrazložen. V ugovoru mora dolžnik navesti dejstva, s katerim ga utemeljuje in predložiti dokaze, sicer se ugovor šteje kot neutemeljen. Za neobrazložen ugovor ne velja določba 57. člena ZIZ. O ugovoru odloča sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi, če zakon ne določa drugače.

Ugovor zoper sklep o izvršbi je mogoče vložiti iz razlogov, ki preprečujejo izvršbo, zlasti pa:

  • če sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi, zanj ni bilo pristojno;
  • če listina, na podlagi katere je bila dovoljena izvršba, ni izvršilni naslov ali verodostojna listina;
  • če odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o izvršbi, še ni izvršljiva;
  • če je odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o izvršbi, raz-veljavljena, odpravljena ali spremenjena;
  • če je poravnava, na podlagi katere je bil izdan sklep o izvršbi, razveljavljena ali izrečena za nično;
  • če še ni pretekel rok za izpolnitev terjatve ali če še ni nastopil pogoj, ki je bil določen v poravnavi; PREBERI CEL ČLANEK
Categories : Ostalo Tags : , ,