Vzorec izročilne pogodbe

______________________________, roj. _______________, stanujoča _________________________________ (v nadaljevanju pogodbe: izročevalka) in ________________________________, roj. ___________, stanujoč ____________________ (v nadaljevanju pogodbe: prevzemnik) Sklepata naslednjo Izročilno pogodbo 1.    člen Izročevalka _______________ izroči in prepusti prevzemniku ___________ svojo, na temelju sklepa o dedovanju _________ z dne _______ pridobljeno parcelo št. 113/2, travnik v izmeri 813 m2, vpisano pri vl. št. …