Razlika med zemljiško knjigo in zemljiškim katastrom

V praksi ljudje težko ločujejo med pojmoma zemljiški kataster in zemljiška knjiga. Kljub temu, da oba izraza predstavljata evidenco nepremičnin, gre za zelo različna pojma. Zemljiški kataster je stvarna evidenca nepremičnin, v katero se vpisujejo podatki o zemljiščih (natančneje podatki o legi, obliki, površini, vrsti rabe, katastrskem razredu, katastrskem dohodku, rodovitnosti in proizvodni sposobnosti zemljišča) …