blogger web statistics
geodetske zadeve Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Razlika med zemljiško knjigo in zemljiškim katastrom

(0) Komentarjev

V praksi ljudje težko ločujejo med pojmoma zemljiški kataster in zemljiška knjiga. Kljub temu, da oba izraza predstavljata evidenco nepremičnin, gre za zelo različna pojma.

Zemljiški kataster je stvarna evidenca nepremičnin, v katero se vpisujejo podatki o zemljiščih (natančneje podatki o legi, obliki, površini, vrsti rabe, katastrskem razredu, katastrskem dohodku, rodovitnosti in proizvodni sposobnosti zemljišča) in podatki o lastnikih teh zemljišč. Zemljiški kataster vodi upravni organ, pristojen za geodetske zadeve, ki deluje v okviru upravne enote. Celotno območje Republike Slovenije je razdeljeno na katastrske občine, ki so  hkrati temeljne  teritorialne  enote zemljiškega  katastra. Posamezna katastrska občina pa se nato deli na parcele. Zemljiški kataster je torej evidenca, iz katere izvemo, kako veliko je določeno zemljišče, zakaj se to zemljišče uporablja (njiva, sadovnjak, gozd, stavbišče, dvorišče …) in kje leži. Izpisek iz zemljiškega katastra oz. mapna kopija vsebuje tloris določenega zemljišča z okoliškimi zemljišči, parcelno številko, velikost in vrsto rabe zemljišča. PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Nasveti Tags : , , ,