Zemljiški kataster

Pred sklenitvijo pravnega posla z nepremičnino je priporočljivo na krajevno pristojni geodetski upravi dvigniti kopijo katastrskega načrta, iz katere je razvidna lega posameznih zemljiških parcel z vrisanimi objekti. S primerjavo vrisanih zemljiških parcel in stanja na terenu (v nepremičninskem žargonu: »v naravi«) se zavarujemo, da ne sklenemo pogodbene listine za napačno nepremičnino. Zemljiški kataster predstavlja …