Kaj je lizing

Lizing je posebna oblika najema, ki ob koncu preide v nakup. Lizingodajalec kupi predmet lizinga, npr. nepremičnino in ga da v uporabo lizingojemalcu proti plačilu stroškov lizinga v mesečnih obrokih. Lizingojemalec torej postane lastnik predmeta po plačilu zadnjega obroka. Stroški lizinga, ki ob tem nastanejo, se plačajo ob zadnjem obroku in znašajo okoli treh odstotkov …