Dajatvena tožba

Če se v pravdi izkaže, da materialnopravni zahtevek obstoji, je s tem utemeljen tudi tožbeni zahtevek in sodišče obsodi toženca na zahtevano dajatev. Samo na podlagi dajatvene ali kondmenatorne tožbe je možna dajatvena ali kondemnatorna sodba. Takšna sodba obsega dvoje: ugotovitev, da obstoji zahtevek; in izpolnitveno “povelje” tožencu, da izpolni zahtevek. Le kondemnatorne sodbe imajo …