Avtorska Pogodba – vzorec

NAROČNIK: Naziv: Naslov: Davčna številka / ID za DDV AVTOR: Ime in priimek: Naslov: EMŠO: Zavezanec za DDV: DA / NE Davčna številka / ID za DDV: TRR: Pri banki: Skleneta naslednjo AVTORSKO POGODBO Št.__________ 1. Člen Podpisnika te pogodbe, torej naročnik in avtor, se zavezujeta, da ima delo po tej pogodbi vse znake avtorskega …

Nujna pot

Slovenska zakonodaja definira nujno pot kot stvarno služnost. Nujne poti se ustanavljajo zaradi pomanjkanja potnih zvez med posameznimi nepremičninami in javnim potnim omrežjem. Kakor pri služnostih tudi pri nujnih poteh obstajata dve nepremičnini, in sicer gospodujoče zemljišče in služeče zemljišče. Za ustanovitev nujne poti morajo biti izpolnjene osnovne predpostavke, in sicer: da nepremičnina nima potne zveze …