Odstop terjatve – cesija

Katere terjatve se lahko prenesejo s pogodbo? Upnik lahko s pogodbo, ki jo sklene s kom tretjim, prenese nanj svojo terjatev, izvzemši tiste terjatve, katerih prenos je z zakonom prepovedan, kot tudi tiste, ki so povezane z osebnostjo upnika ali njihova narava nasprotuje prenosu na drugega. Če sta se dolžnik in upnik dogovorila, da upnik …