blogger web statistics
delavcu pripada odpravnina Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Višina odpravnine?

(0) Komentarjev

Odpravnina se izračuna v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih. Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo. Delavcu pripada odpravnina v višini 1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do pet let; 1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu od pet do 15 let; 1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu nad 15 let. Višina odpravnine praviloma ne sme presegati 10-kratnika osnove odpravnine.

Categories : Nasveti Tags : , ,