Davčni postopek

Davčni zavezanci imajo pogosto težave, ko potrebujejo pomoč, pri sestavljanju pritožbe na davčne zapisnike. Potrebno je vedeti, da je najbolje, da pritožbo na davčni zapisnik piše oziroma pripravi strokovnjak, ki se na sestavljanje takih pritožb spozna. To je po navadi davčni svetovalec ali pa odvetnik. Pritožba zoper vse odločitve državnih organov (razen nekaterih izjem) je …