Plačilo davka pri prodaji nepremičnine

V petnajstih dneh po sklenitvi prodajne pogodbe je prodajalec pri izpostavi davčne uprave, kjer nepremičnina leži, dolžan vložiti napoved za odmero davka na promet nepremičnin, ki znaša 2 % od prodajne cene. Plačilo tega davka potrdi davčna uprava na izvodu prodajne pogodbe. Če je promet z objekti ali deli objektov opravljen preden so prvič vseljeni …