blogger web statistics
civilno pravo Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Podjemna pogodba

(0) Komentarjev
Podjemna pogodba je civilnopravna pogodba, s katero se podjemnik zavezuje opraviti določen posel, kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo ipd., naročnik pa zavezuje, da mu bo za to plačal. Zakon o delovnih razmerjih določa, da se v primeru obstoja elementov delovnega razmerja, delo, razen če tako določa zakon, ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava. Omenjene elemente prav tako opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih.

Naroči podjemno pogodbo

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , , ,