Tržna vrednost nepremičnine

Tržna vrednost je definirana kot cena, ki je, gledano z vidika denarja, najverjetnejša in bi jo nepremičnina morala doseči na konkurenčnem in odprtem trgu pod vsemi pogoji, potrebnimi za pošteno prodajo. Pri tem se kupec in prodajalec obnašata racionalno, sta dobro informirana o vseh dejstvih v zvezi z nakupom ali prodajo. Na razpolago imata dovolj …