blogger web statistics
če dolžnik pogodbe ni izpolnil Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Odškodnina

(0) Komentarjev

Obligacijski zakon ureja problematiko škode v določbah od 131. do 189. člena.

Škoda nastane upniku v pogodbenem razmerju, če dolžnik pogodbe ni izpolnil, je ni izpolnil pravočasno, ali je obveznost izpolnil s stvarnimi ali pravnimi napakami.

Obveznost morajo dolžniki izpolniti tudi na pravem kraju (krajevna zamuda) in tudi na pravi način (standardi v panogi, pogodbeni dogovor, poslovne navade, tudi narava in namen posla). Odškodninska odgovornost lahko nastane tudi zaradi le delne izpolnitve obveznosti. Pri vzajemnih obveznostih mora biti obveznost obeh strank izpolnjena istočasno (vzajemna obveznost – iz roke v roko). Iz različnih vzrokov dolžnik ne more obveznosti izpolniti na dogovorjen način, zato se stranki dogovorita za nadomestno spolnitev. Obsežna je pravna materija jamčevanja dolžnika za stvarne (količinske ali kakovostne) in pravne napake (tuja stvar, bremen prosta stvar), posebej se obravnava tudi čezmerno prikrajšanje. Našteti primeri predstavljajo pravnoposlovne obveznosti, ker izvirajo iz pravnega posla. PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Ostalo Tags : , ,