blogger web statistics
brezplačni vzorci pogodb Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Vzorec darilne pogodbe

6 komentarjev

DARILNA POGODBA

ki jo dogovorijo in sklenejo:

..,   1000 Ljubljana, EMŠO: ……………………………….. ..,

davčna št. ……………………………………….. … (v nadaljevanju darovalka),

.,   1000 Ljubljana, EMŠO: …………………………………… .,

davčna št. ……………………………………….. … (v nadaljevanju obdarjenec),

kakor sledi:

1 1.  (prvi) člen

Pogodbene stranke uvodoma sporazumno ugotavljajo:

–   da je  po  podatkih zemljiške  knjige  Okrajnega sodišča v

Ljubljani, darovalka v idealnem deležu do …………………. . lastnica

zemljišča par. št. ………………… .. – travnik v izmeri …………. . m2, vpisane-

ga v ZK vložku št. ……………….. .. k.o. Ljubljana.

2 2. (drugi)  člen

Darovalka ……….. . daruje in izroča obdarjencu …………. . v trajno last

in posest nepremičnino – parc. št. ………………………. .. – travnik v izmeri ……….. .

m2, vpisan v ZK vložku št. ……….. .. k.o. Ljubljana, in sicer v ideal-

nem deležu do 1/3 katerega lastnik je, obdarjenec …………….. . pa se z

navedenim strinja.

Pogodbeni stranki iz taksnih razlogov ocenjujeta vrednost

podarjene nepremičnine na ………….. . EUR.

Obdarjenec izjavlja, da mu je lega in obseg podarjene nepremičnine v celoti znana. PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , ,