blogger web statistics
Sprememba namembnosti in sprememba rabe

Sprememba namembnosti in sprememba rabe

Sprememba namembnosti je izvedba del, ki ne predstavljajo gradnje in s katerimi se tudi ne spreminja zunanjega videza objekta, predstavljajo pa takšno spremembo rabe objekta oziroma njegovega dela, da se z njo posledično poveča vpliv objekta na okolico. Sprememba rabe je takšna izvedba del, ki predstavlja spremembo namembnosti, vendar se zaradi nje ne spremenita velikost in zunanji videz objekta ter se ne povečuje vplivov na okolico, ali takšna sprememba namembnosti, ko se opravljanje dejavnosti v poslovnem prostoru nadomesti z drugo, takšni dejavnosti podobno dejavnostjo. Dela, ki so v zvezi s spremembo rabe, lahko začnemo brez gradbenega dovoljenja, če investitor pred začetkom del pridobi lokacijsko informacijo, iz katere izhaja, da je spremenjena raba skladna z aktualnim prostorskim aktom.

Kategorija : Nasveti Tagi : , ,

Komentarji

No comments yet.


Leave a comment

(required)

(required)