Prodajna pogodba za mobilni aparat

_____ (Ime priimek)

_____ (Ulica in hišna št.)

_____ (Poštna št. in pošta)

_____ (Davčna št.)

_____ (EMŠO)

_____ (TRR – v kolikor bo nakazilo na TRR račun)

(v nadaljevanju prodajalec)

 

in

 

_____ (Ime priimek)

_____ (Ulica in hišna št.)

_____ (Poštna št. in pošta)

_____ (Davčna št.)

_____ (EMŠO)

(v nadaljevanju kupec)

 

skleneta naslednjo

 

 

KUPOPRODAJNO POGODBO ZA RABLJEN MOBILNI APARAT

 

  1. člen

 

Prodajalec kot lastnik proda in kupec kupi mobilni aparat _______ (znamka in model), ____ barve, ter IMEI številko ______ v stanju kot ga je pred sklenitvijo te pogodbe preizkusil kupec.

 

Predmet te pogodbe so tudi slušalke, polnilec, račun in garancijski list, katera spada h mobilnemu aparatu. V kolikor računa ter garancijskega lista prodajalec nima, mu mora najkasneje v 7. (sedmih) dneh od podpisa pogodbe to dostaviti po pošti ali osebno. (ostalo dodatno opremo dopolnita naknadno)

 

  1. člen

 

Prodajalec izjavlja, da mobilni aparat nima skritih napak oz. da mu le-te niso znane, zagotavlja, da je mobilni aparat njegov in ga ni pridobil nelegalno od kakšne tretje osebe, izrecno pa kupca opozarja na naslednje posebnosti mobilnega aparata: ______ (primer: nameščena neuradna programska oprema, menjan zaslon itd.)

 

  1. člen

 

Cena mobilnega aparata znaša ____ EUR, ki jo kupec plača ob podpisu ter pogodbe in ob prevzemu na prodajalčev TRR račun ali osebno izročilo. Ob prevzemu mobilnega aparata mora prodajalec kupcu tudi izročiti vse dodatke, kateri so navedeni v drugem odstavku 1. člena te pogodbe.

 

Kupec ob prevzemu mobilnega aparata plača ___ EUR, preostanek pa v ___ dneh, ki sta jih prodajalec in kupec določila sporazumno.

 

  1. člen

 

V kolikor je prodajalec kupil telefon v naročniški vezavi in ga kupcu prodal se soglaša da kupec nima nikakršne zveze s neplačili naročniškega razmerja prodajalca.

 

  1. člen

 

Pogodbeni stranki bosta vse spore, nastale iz te pogodbe, poskušali rešiti sporazumno, če pa to ne bo možno, spore rešuje stvarno pristojno sodišče v _____ po pravu Republike Slovenije.

 

 

V ______, dne _______

 

 

Prodajalec                                                                                                     Kupec

__________                                                                                                  ____________

2 Replies to “Prodajna pogodba za mobilni aparat”

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.