blogger web statistics
Pravice davčnega zavezanca v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora

Pravice davčnega zavezanca v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora

Davčni zavezanec ima pravico in dolžnost sodelovati v postopku inšpekcijskega nadzora. Inšpektor mora zavezanca pred začetkom davčnega inšpekcijskega nadzora poučiti o njegovi pravici, da je prisoten pri davčnem inšpekcijskem nadzoru, med postopkom pa ga mora kontinuirano obveščati o pomembnih dejstvih in dokazih ter vse dosledno navesti v zapisnik. Zavezanec ima tudi pravico zahtevati od inšpektorja, da v postopku upošteva načela davčnega postopka, ki so:

  • načelo zakonitosti v davčnih zadevah,
  • načelo materialne resnice v davčnih zadevah,
  • načelo sorazmernosti,
  • načelo gotovosti, seznanjenosti in pomoči ter
  • načelo tajnosti podatkov.

Prav tako mora inšpektor upoštevati načela davčnega nadzora, ki so naslednja:

  • davčni nadzor se opravlja tako v korist kot v breme zavezanca za davek,
  • davčni nadzor se mora nanašati na tista dejstva in okoliščine, ki lahko vplivajo na povečanje ali zmanjšanje davčne obveznosti oziroma vplivajo na prenos davčne obveznosti med davčnimi obdobji.

Kategorija : Nasveti Tagi : , , ,

Komentarji

No comments yet.


Leave a comment

(required)

(required)