Posebno pravno varstvo pred odpovedjo

Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi:

  • članu sveta delavcev, delavskemu zaupniku, članu nadzornega sveta, ki predstavlja delavce, predstavniku delavcev v svetu zavoda ter
  • imenovanemu ali voljenemu sindikalnemu zaupniku, brez soglasja organa, katerega član je, ali sindikata, če ravna v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi, razen če v primeru poslovnega razloga odkloni ponujeno ustrezno zaposlitev ali če gre za odpoved v postopku prenehanja delodajalca.

Varstvo pred odpovedjo za osebe iz prejšnjega odstavka traja ves čas opravljanja njihove funkcije in še eno leto po njenem prenehanju.
Delodajalec ne sme starejšemu delavcu brez njegovega pisnega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, dokler delavec ne izpolni minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Varstvo po prejšnjem odstavku ne velja:

  • če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve minimalnih pogojev za starostno pokojnino,
  • če je delavcu ponujena nova ustrezna zaposlitev pri delodajalcu v skladu s tretjim odstavkom 88. člena tega zakona,
  • v primeru uvedbe postopka prenehanja delodajalca.

Obveznosti delodajalca:
Delodajalec mora pred podajo odpovedi predstavniku delavcev, ne glede na razlog, pridobiti soglasje organa, katerega član je delavec.
Obveznost ne velja v primerih, če:

  • v primeru poslovnega razloga odkloni ponujeno ustrezno zaposlitev ali
  • če gre za odpoved v postopku prenehanja delodajalca.

Delodajalec mora pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi starejšemu delavcu iz poslovnega razloga, predhodno pridobiti soglasje delavca. Obveznost ne velja v primerih iz drugega ostavka 114. člena ZDR.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.