Pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi

  1. Delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, mora izpolnjevati predpisane, s kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca določene oziroma s strani delodajalca zahtevane in v skladu s prvim odstavkom 23. člena tega zakona
    objavljene pogoje za opravljanje dela (v nadaljnjem besedilu: pogoje za opravljanje dela).
  2. Delodajalec je dolžan s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela. Ta obveznost ne velja za manjše delodajalce.
  3. Če nobeden od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela, lahko delodajalec z enim od prijavljenih kandidatov, ki izpolnjuje z zakonom ali izvršilnim predpisom določene pogoje, sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas do enega leta, če je taka zaposlitev potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela.

Obveznosti delodajalca:
Delodajalec mora pogoje za zasedbo delovnega mesta določiti s splošnim aktom.
Kandidati, ki se prijavijo na javni razpis prostega delovnega mesta morajo izpolnjevati zakonsko določene in s strani delodajalca zahtevane pogoje za delo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.