blogger web statistics
Pogodba o urejanju medsebojnih razmerij

Pogodba o urejanju medsebojnih razmerij

Načelno so pravice in obveznosti etažnih lastnikov na skupnih delih v sorazmerju z njihovim solastniškim deležem, razen če zakon ali pogodba o urejanju medsebojnih razmerij ne določa drugače.

S pogodbo o medsebojnih razmerjih se tako predvsem določi:

  • stroške in obveznosti, ki bremenijo etažne lastnike,
  • način oblikovanja rezervnega sklada,
  • posebne omejitve pri uporabi posameznih delov v etažni lastnini,
  • nastopanje etažnih lastnikov v pravnem prometu,
  • način upravljanja skupnih delov,
  • uporabo posameznih delov v etažni lastnini v posebne namene,
  • zavarovanje zgradbe kot celote,
  • pooblastila upravnika.

Pogodba o medsebojnih razmerjih mora biti sklenjena v pisni obliki, za njeno sklenitev pa je potrebno večinsko soglasje (51% imetnikov samostojnih posameznih delov po višini solastninskih deležev) etažnih lastnikov. Sklenjena pogodba učinkuje napram vsakokratnemu novemu etažnemu lastniku.

več na: www.etazna.si

Kategorija : Pogodba Pogodbe Tagi : , ,

Komentarji
marec 14, 2017

Navedba o višini večinskega soglasja je napačna.

Posted by Mag dom Gorazd Makarovič s.p.
Leave a comment

(required)

(required)