blogger web statistics
Okrajno sodišče

Okrajno sodišče

Okrajna sodišča so pristojna v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji v pravdnih zadevah v skladu z zakonom o pravdnem postopku; v zapuščinskih in drugih nepravdnih zadevah ter za vodenje zemljiške knjige; v izvršilnih zadevah ter za opravljanje izvršbe in zavarovanja; za sojenje oziroma odločanje v drugih zadevah, kadar tako določa zakon ter za opravljanje zadev pravne pomoči, za katere ni po zakonu pristojno drugo sodišče.

Pri okrajnem sodišču vodi postopek in sodi oziroma odloča sodnik posameznik.

Kategorija : Nasveti Tagi :

Komentarji

No comments yet.


Leave a comment

(required)

(required)