Odstopnina

Odstopnina je prav tako sredstvo za zavarovanje pogodbe. To je določena vsota denarja, ki se uporabi ob razdrtju pogodbe. Pogodbenik, v čigar korist je odstopnina predvidena, lahko uveljavi pravico enostranskega razdrtja pogodbe, s tem da izplača dogovorjeno vsoto kot odstopnino. Odločitev o odstopnini ni vezana na predhodno izpolnitev kakšnega pogoja. Vsak pogodbenik jo lahko uveljavi po svobodni odločitvi. Izjavo o odstopu je možno podati v roku, ki je dogovorjen v pogodbi. Če tak poseben rok ni določen, se šteje, da se pogodba lahko razdre s plačilom odstopnine vse do roka, določenega za dospelost obveznosti.

Pogodbenik, v čigar korist je predvidena odstopnina, ima dve alternativni možnosti: da izpolni pogodbo ali da jo razdre s plačilom odstopnine. Čim izbere eno izmed alternativ, preneha pravica izbire. Če je upnik sprejel delno izpolnitev, ali sam začne z izpolnjevanjem nasprotne obveznosti, ne more več uporabiti pravice do enostranskega razdrtja pogodbe, če je bila dogovorjena v njegovo korist.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.