Odškodnina

Obligacijski zakon ureja problematiko škode v določbah od 131. do 189. člena.

Škoda nastane upniku v pogodbenem razmerju, če dolžnik pogodbe ni izpolnil, je ni izpolnil pravočasno, ali je obveznost izpolnil s stvarnimi ali pravnimi napakami.

Obveznost morajo dolžniki izpolniti tudi na pravem kraju (krajevna zamuda) in tudi na pravi način (standardi v panogi, pogodbeni dogovor, poslovne navade, tudi narava in namen posla). Odškodninska odgovornost lahko nastane tudi zaradi le delne izpolnitve obveznosti. Pri vzajemnih obveznostih mora biti obveznost obeh strank izpolnjena istočasno (vzajemna obveznost – iz roke v roko). Iz različnih vzrokov dolžnik ne more obveznosti izpolniti na dogovorjen način, zato se stranki dogovorita za nadomestno spolnitev. Obsežna je pravna materija jamčevanja dolžnika za stvarne (količinske ali kakovostne) in pravne napake (tuja stvar, bremen prosta stvar), posebej se obravnava tudi čezmerno prikrajšanje. Našteti primeri predstavljajo pravnoposlovne obveznosti, ker izvirajo iz pravnega posla.

Drugače je z izvenposlovnimi obveznostmi, ki izvirajo iz najrazličnejših pravnih dejstev, predvsem zaradi nedopustnega ravnanja in neopravičene obogatitve (tatvine, poškodovanje tuje stvari, telesne poškodbe ipd.).

Vsakdo, ki mu je bila povzročena škoda z nedopustnim ali krivdnim ravnanjem, ima pravico do povračila škode.

Predpogoji za odškodninsko odgovornost so:

  • nedopustno ravnanje,
  • krivda na eni strani,
  • škoda na drugi strani in
  • vzročna zveza med nedopustnim ravnanjem in škodo.

Škoda je zmanjšanje premoženja (navadna škoda), preprečitev povečanja premoženja (izgubljeni dobiček), pa tudi povzročitev telesnih ali duševnih bolečin ali strahu drugemu ter okrnitev ugleda pravne osebe (nepremoženjska škoda).

OZ posebej ureja odgovornost mladoletnikov, oseb z motnjami v duševnem razvoju in s težavami v duševnem zdravju, odgovornost staršev, odgovornost delodajalcev za delavce. Posebna pravila veljajo za odgovornost za škodo od nevarne stvari ali nevarne dejavnosti (objektivna odgovornost) in za odgovornost pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se motorna vozila. OZ v določbah od 156. do 163. člena na kratko določa pravila o posebnih primerih odgovornosti (teroristična dejanja, odgovornost imetnika živali, imetnika zgradbe, zadeve splošnega pomena ipd.).

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.