Oblika pogodbe o prenosu nepremičnin

Pogodba, na podlagi katere se prenaša lastninska pravica na nepremičnini ali s katero se ustanavlja druga stvarna pravica na nepremičnini, mora biti sklenjena v pisni obliki.

Take pogodbe so zlasti: prodajna, menjalna, darilna, pogodba o dosmrtnem preživljanju in podobne. Pismenost se zahteva zaradi vpisa v zemljiško knjigo. Upoštevati je namreč treba pravilo, da se lastninska pravica na nepremičnini pridobi šele z vpisom v zemljiško knjigo. V takih pogodbah je pomembna zemljiškoknjižna klavzula – stranke se dogovorijo za vpis v zemljiško knjigo, kdo ga lahko predlaga in kdo nosi stroške. V zemljiško knjigo se vpisujejo tudi služnosti (npr. pešhoje, vožnje) ali pravica do uživanja stanovanja. Prav tako se vpisujejo zastavne pravice, hipoteka, s čemer lastnik jamči, da bo terjatev napram upniku poplačana, lahko tudi s prodajo obremenjene nepremičnine. Podpisi pogodbenih strank morajo biti overjeni po notarju.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.