blogger web statistics
Nasprotna tožba

Nasprotna tožba

Tožena stranka lahko vloži do konca glavne obravnave pred sodiščem pri istem sodišču nasprotno tožbo:

  • če je zahtevek nasprotne tožbe v zvezi s tožbenim zahtevkom ali
  • če se zahtevek tožbe in zahtevek nasprotne tožbe lahko pobotata ali
  • če se z nasprotno tožbo zahteva ugotovitev kakšne pravice ali pravnega razmerja, od katerih obstoja ali neobstoja je v celoti ali deloma odvisna odločba o tožbenem zahtevku.

Nasprotna tožba se ne more vložiti, če je za zahtevek iz nasprotne tožbe stvarno pristojno drugo sodišče ali če je za odločanje o zahtevku nasprotne tožbe predpisana druga vrsta postopka.

Nasprotna tožba se lahko vloži tudi, če mora o zahtevku iz nasprotne tožbe soditi isto sodišče v drugi sestavi.

Kategorija : Ostalo Tagi :

Komentarji

No comments yet.


Leave a comment

(required)

(required)