Nadzorstvena pritožba

Po 72. členu Zakona o sodiščih lahko stranka, ki meni, da sodišče krši njegovo pravico do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, naslovi na predsednika sodišča, ki obravnava njegovo zadevo, pritožbo zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, tj. nadzorstveno pritožbo.

Kdo lahko vloži nadzorstveno pritožbo?

OSEBA, KI JE KOT STRANKA UDELEŽENA V SODNEM POSTOPKU ALI NJEN POOBLAŠČENEC.

Kam se lahko nadzorstvena pritožba naslovi?

 • NA PREDSEDNIKA SODIŠČA,  PRI KATEREM SE ZADEVA OBRAVNAVA
 • NA PREDSEDNIKA SODIŠČA VIŠJE STOPNJE (višje ali vrhovno sodišče)
 • NA MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE.

Kateri je edini namen, ki ga je mogoče uresničiti z vložitvijo nadzorstvene pritožbe?

POSPEŠITEV SODNEGA POSTOPKA OZIROMA REŠITVE SODNE ZADEVE.

Kaj lahko stori predsednik sodišča, pri katerem se zadeva obravnava?

 • od sodnika, ki mu je zadeva dodeljena v reševanje, zahteva poročilo;
 • zahteva vpogled v spis;
 • pisno opozori sodnika, ki mu je zadeva dodeljena v reševanje;
 • odredi prednostno reševanje zadeve in določi rok za opravo procesnih dejanj;
 • zaradi preobremenjenosti sodnika odredi predodelitev zadeve.

Kaj lahko stori predsednik sodišča višje stopnje?

 • odstopi nadzorstveno pritožbo predsedniku sodišča, pri kate­rem se zadeva obravnava in zahteva poročilo o zadevi;
 • odredi prednostno reševanje zadeve;
 • določi rok za opravo procesnih dejanj;
 • sodniku, ki rešuje zadevo določi rok za podajo poročila o opravljenih procesnih dejanjih;
 • predsedniku sodišča predlaga predodelitev zadeve zaradi preobremenjenosti sodnika, ki zadevo obravnava.

Kaj lahko stori Ministrstvo, pristojno za pravosodje?

 • odstopi nadzorstveno pritožbo predsedniku sodišča in zahteva posredovanje poročila, ter ukrepanje v skladu z njegovimi pristojnostmi glede nadzorstvene pritožbe.

Česa v okviru nadzorstvene pritožbe ne more storiti niti predsednik sodišča, pri katerem se zadeva obravnava, niti predsednik neposredno višjega sodišča, niti Ministrstvo za pravosodje?

 • VPLIVATI NA VSEBINSKE ODLOČITVE SODNIKA OZIROMA SODIŠČA, ALI DOSEČI SPREMEMBO, RAZVELJAVITEV ALI ODPRAVO SODNE ODLOČITVE.

Kako se vloži nadzorstvena pritožba in kaj je potrebno tej priložiti?

 • NADZORSTVENA PRITOŽBA SE VLOŽI NA OBRAZCU “Obr. NP 1”, KATEREMU SE PRILOŽI DOKAZILO O TEM, DA JE VLOŽNIK NADZORSTVENE PRITOŽBE STRANKA V SODNEM POSTOPKU ALI NJEN POOBLAŠČENEC.

Kje je mogoče dobiti obrazec “Obr. NP 1”?

 • NA SODIŠČIH, NA MINISTRSTVU ZA PRAVOSODJE, OBJAVLJEN PA JE TUDI NA URADNI SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE IN NA SPLETNI STRANI WWW.SODISCE.SI. Pravna podlaga je 72. člen Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 100/2005 – uradno prečiščenobesedilo – UPB2

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.