Kupoprodajna pogodba za avto

Kupoprodajna pogodba

 

ki jo skleneta prodajalec(ka):______________________________, stanujoč(a)_______________________,

kraj __________________________, EMŠO __________________, št.potnega lista __________________,

DŠ _____________________

 

in

 

kupec: ___________________________________, stanujoč(a) ___________________________________,

kraj____________________________, EMŠO ________________, št.potnega lista __________________,

DŠ ______________________

 

za osebno-motorno vozilo:

 

znamke ________________________, tip ______________________, leto izdelave __________________,

reg.številka __________________, tip motorja ___________, št.karoserije___________________________,

št.prevoženih kilometrov ___________________.

 

Dogovorjena cena _____________________ € (EUR) z besedo ___________________________________.

Prodajalec proda in kupec kupi omenjeno vozilo v obstoječem stanju, ki sta ga pogodbeni strani predhodno ugotovili ali preizkusili.

Opombe:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Kupoprodajna pogodba je sestavljena v najmanj dveh enakih izvodih, ki jo prejmeta ob pogodbeni stranki.

Prodajalec se zavezuje, nakasneje v 8 dneh od sklenitve pogodbe, opraviti vse svoje obveznosti do

omenjenega vozila, da bo to lahko prešlo v neposredno last kupca. Za vse morebitne spore je pristojno

sodišče v _____________________________________.

 

Kraj _________________________, dne ________________________

 

Kupec                                                                                                         Prodajalec

___________________________                                                          __________________________

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.