blogger web statistics
Kdaj se lahko pritožim na Evropsko sodišče za človekove pravice?

Kdaj se lahko pritožim na Evropsko sodišče za človekove pravice?

Pritožbo na sodišče lahko vložite, če menite, da ste osebno in neposredno prizadeti zaradi kršitve pravice ali jamstva, določenega v konvenciji in njenih protokolih. Kršiti jo/ga je morala ena od držav, ki jih konvencija zavezuje.

Katere pravice so zavarovane s konvencijo in njenimi protokoli?

Konvencija zlasti varuje:

 • pravico do življenja
 • pravico do poštenega sojenja v civilnih in kazenskih zadevah
 • pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja
 • svobodo izražanja
 • svobodo mišljenja, vesti in vere
 • pravico do učinkovitega pravnega sredstva
 • pravico do mirnega uživanja posesti
 • pravico voliti in biti voljen.

Kaj konvencija in njeni protokoli prepovedujejo?

Konvencija zlasti prepoveduje:

 • mučenje in nečloveško ali ponižujoče ravnanje ali kaznovanje
 • samovoljno in nezakonito pridržanje
 • razlikovanje pri uživanju pravic in svoboščin, določenih v kon­venciji
 • izgon lastnih državljanov ali prepoved vstopa v državo svojim državljanom
 • smrtno kazen in
 • skupinski izgon tujcev.
Kategorija : Pritožbe Tagi :

Komentarji

No comments yet.


Leave a comment

(required)

(required)